Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P26)

09/02/2012 10:32 Tống Linh (sưu tầm)
(GDVN) - Khi nô chém gió thì "mèo phải say mà trực thăng đang bay thì bỗng dưng chết máy"!
Tống Linh (sưu tầm)