Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P33)

16/02/2012 10:50 Tống Linh (sưu tầm)
(GDVN) - Cách tỏ tình của Nô: "Xu có muốn làm bạn Nô nữa không...?"
Tống Linh (sưu tầm)