Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P46)

01/03/2012 17:45 Tống Linh (sưu tầm)
(GDVN) - Một tai nạn khủng khiếp, ngã đập đầu vào gói và bị chăn đè khiến Mon ngất đến tận sáng hôm sau.
Tống Linh (sưu tầm)