Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P54)

15/03/2012 14:39 TL (st)
(GDVN) -Gặp người yêu cũ đi với người mới nhẹ nhàng Nô hỏi: " Lại người mới à"
TL (st)