Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P57)

19/03/2012 15:16 TL (st)
(GDVN) -Nô: "Hồi nhỏ cứ nghĩ có tiền là có tất cả, lớn lên mới biết điều đó....là chính xác"
TL (st)