Không thể nhịn cười Đôrêmon chế (P74)

21/04/2012 09:46
(GDVN) -Doremon: Tình yêu là biển, học sinh là thuyền. Phụ huynh không có quyền cấm thuyền...đi ra biển.