Không thể nhịn cười Đôrêmon chế (P75)

14/05/2012 11:29 TL (st facebook/chetruyen)
(GDVN) - Nô: Một con ngựa đau. Thầy:...cả làng được nhậu.
TL (st facebook/chetruyen)