Lỡ "trót dại "

18/03/2012 14:09
(GDVN) -Những tình huống "trót dại" vì cái gọi là "mất phương hướng" xảy ra nhiều trong giới trẻ, và mỗi người lại có những cách biện bạch riêng.
và trong một lần "trót dại "