Nhiệt tình... chết

23/02/2012 13:55 T.L (sưu tầm)
(GDVN) - Vì muốn giúp bạn mà mất tỉnh táo, đến khi nhận ra thì đã muộn rồi.
T.L (sưu tầm)