Những hình ảnh "cực độc" chỉ có ở VN (P1)

01/09/2012 08:04
Dịch vụ tư vấn bỏ rượu, yêu anh mang dép, quán chè ngon nhất thế giới...


Dịch vụ mới.
"Ngon nhất thế giới!"
Đội dân phòng...
Bắt kịp thời đại.
Kẹp ba.
Cậy nhiều bánh nên thiếu 2 cái đi cũng không vấn đề.
Cứ mang dép là yêu.
Hình thức quảng cáo cực độc.