Những hình ảnh "cực độc" chỉ có tại láng giềng Trung Quốc (P2)

06/08/2012 15:35 TL (st)
(GDVN) -Rước dâu bằng dàn xe ủi, bằng xe tải và thế nào là "chân dài đi cùng xế hộp"...
TL (st)