Nữ sinh: Thầy ơi đừng miễn thi cho... "em"!

30/09/2011 13:50 (Sưu tầm)
(GDVN) - Giáo sư tuyên bố với sinh viên rằng kỳ thi sẽ phải hoãn lại, một nữ sinh mạnh dạn đứng lên thưa:

- Hoãn kỳ thi lại sẽ ảnh hưởng đến việc ôn tập các môn khác, thưa thầy!

- Cô tên gì nhỉ? - Giáo sư nghiêm giọng.

- Thưa thầy, Maria ạ - nữ sinh bình tĩnh trả lời.

- Khá lắm Maria! Em được miễn thi vì tôi thích người trung thực dũng cảm.

Nữ sinh mau miệng:

- Nếu thế thì thầy đừng miễn thi cho "em", hãy miễn thi cho sinh viên tên là Laura đi ạ!

(Sưu tầm)