Ôm bụng cười: Mèo há hốc mồm vì ngạc nhiên

28/12/2011 13:15 (Sưu tầm)
(GDVN) - Cùng rất nhiều ảnh động vui nhộn khác, mời bạn đọc cùng thư giãn.
(Sưu tầm)