Thư giãn cuối tuần với 'Đuổi hình bắt chữ' siêu hài hước

03/11/2012 11:50 Anh Đỗ
Thử tài đuổi hình bắt chữ cùng những hình ảnh sau đây.

Đáp án: Hiệu quả.
Đáp án: Tỷ lệ.
Đáp án: Vũng Tàu.
Đáp án: Ngã ngũ.
Đáp án: Mũi Cà Mau.
Đáp án: Thiếu tá.
Đáp án: Rừng xà nu.
Đáp án: Ô ba ma (Obama).
Đáp án: Bê tông.
Anh Đỗ