Bãi bỏ, thu hồi hai giấy phép đầu tư của Tập đoàn FLC

05/07/2019 09:23
Theo Báo Nhân Dân
(GDVN) - Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa bãi bỏ, thu hồi quyết định giao chủ đầu tư hai khu công nghiệp Chấn Hưng và Tam Dương II - Khu B của FLC.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản số 1561 ngày 27/6 và 1610 ngày 2/7 về việc bãi bỏ, thu hồi quyết định giao chủ đầu tư hai khu công nghiệp Chấn Hưng và Tam Dương II - Khu B của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Đây là hai dự án đầu tư khu công nghiệp do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư thực hiện tại tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2014, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành các hạ tầng kỹ thuật và công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC cũng đã có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động của dự án.

Sau khi bãi bỏ, thu hồi quyết định giao chủ đầu tư, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tính toán, thống nhất, xác định số lượng, nguyên tắc, phương thức, thời hạn và thực hiện hoàn trả số tiền mà nhà đầu tư đã ứng liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ đất dịch vụ; tiến hành xây dựng phương án và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

Theo Báo Nhân Dân