Tranh của bé Quỳnh Chi, Lớp 1I, Tiểu học Dịch Vọng A (MS: 06)

04/10/2012 19:10 Ban Biên Tập
(GDVN) - Đây là tác phẩm dự thi của thí sinh Phạm Quỳnh Chi, học sinh lớp 1I, Trường Tiểu học Dịch Vọng A. 
Ước Mơ của Quỳnh Chi là trở thành người bác sĩ giỏi
Ban Biên Tập