Tranh của Huyền My, Lớp 1I, Tiểu học Dịch Vọng A (MS: 05)

04/10/2012 18:36 Ban Biên Tập
(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Nguyễn Huyền My, đến từ lớp 1I, Tiểu học Dịch Vọng A.
Huyền My cũng có ước mơ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho các em nhỏ.
Ban Biên Tập