Tranh của Nguyên Anh, Lớp 1I, Tiểu học Dịch Vọng A (MS: 01)

04/10/2012 13:36 Ban Biên tập
(GDVN) - Nguyên Anh là học sinh Lớp 1I trường Tiểu học Dịch Vọng A
"Ước mơ của em là lái tàu vũ trụ"
Ban Biên tập