Tranh dự thi của Anh Tuấn, lớp 4D, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:301)

08/11/2012 09:05 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của Anh Tuấn, lớp 4D, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:301)
Ước mơ thám hiểm đại dương
BBT