Tranh dự thi của Bạch Diệp,lớp 5C,Trường Tiểu học Dịch Vọng A(MS:352)

09/11/2012 10:15 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của Bạch Diệp,lớp 5C,Trường Tiểu học Dịch Vọng A(MS:352)
Ước mơ của em là trở thành nhà du hành vũ trụ
BBT