Tranh dự thi của Bạch Dương, lớp 3A3, Trường Quốc tế Tương Lai(MS:235)

05/11/2012 13:35 Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Bạch Dương,  tới từ lớp 3A3, Trường Quốc tế Tương Lai.

Em ước mơ cuộc sống tươi đẹp
Ban Biên Tập