Tranh dự thi của Bùi Huy, lớp 4A, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:308)

08/11/2012 09:40 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của Bùi Huy, lớp 2C, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:308)
Ước mơ của em lad chăm sóc cây
BBT