Tranh dự thi của Diệu Linh, lớp 2B, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:349)

09/11/2012 09:50 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của Diệu Linh, lớp 2B, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:349)
Trẻ em trên toàn thế giới được sống bình đẳng
BBT