Tranh dự thi của Đức Trung, lớp 3A, Tiểu học Cầu Diễn (MS: 170)

25/10/2012 11:09 Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Lê Đức Trung, tới từ lớp 3A, Tiểu học Cầu Diễn.

Em ước mơ ngày ngày được cắp sách tới trường
Ban Biên Tập