Tranh dự thi của Duy Khánh, lớp 5A, Tiểu học Xã Đàn (MS:486)

21/11/2012 15:32

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Nguyễn Duy Khánh, tới từ lớp 5A, trường Tiểu học Xã Đàn.

Hãy làm cho cuộc sống trong sạch hơn