Tranh dự thi của Hồng Sơn, lớp 3D, Tiểu học Dịch Vọng A(MS: 138)

22/10/2012 14:45

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Hồng Sơn, tới từ lớp 3D, Trường Tiểu Học Dịch Vọng A.

Em yêu thế giới động vật