Tranh dự thi của Khánh Bằng, lớp 3A4, Trường Quốc tế Tương Lai(MS:238)

05/11/2012 13:41

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Khánh Bằng, tới từ lớp 3A4, Trường Quốc tế Tương Lai.

Em ước mơ khám phá đại dương