Tranh dự thi của Kiều Anh,lớp 2A, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:272)

06/11/2012 23:13 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của Kiều Anh,lớp 2A, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:272)
Được về quê chăn trâu
BBT