Tranh dự thi của Mạnh Duy, lớp 1I, Tiểu học Dịch Vọng A (MS: 02)

04/10/2012 14:08 Ban Biên tập
(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Nguyễn Mạnh Duy đến từ lớp 1I, Trường Tiểu học Dịch Vọng A
Ước mơ của con là trở thành người thầy giáo giỏi.
Ban Biên tập