Tranh dự thi của Manh Duy, lớp 5A1, Trường Quốc tế Tương Lai (MS:229)

05/11/2012 13:24 Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Mạnh Duy, tới từ lớp 5A1, Trường Quốc tế Tương Lai.

Em ước mơ cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mọi người biết chia sẻ
Ban Biên Tập