Tranh dự thi của Minh Anh, lớp 4B, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:269)

06/11/2012 14:35 Ban biên tập
(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Đỗ Phan Minh Anh, tới từ lớp 4B, trường Nguyễn Đình Chiểu.
Ước mơ của em là họa sĩ
Ban biên tập