Tranh dự thi của Minh Khang,lớp 4E,Trường Tiểu học Dịch Vọng A(MS:380)

11/11/2012 20:23 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của Minh Khang,lớp 4C,Trường Tiểu học Dịch Vọng A(MS:380)
Em ước mơ trở thành bác sĩ
BBT