Tranh dự thi của Ngọc Diệp, lớp 2A, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:316)

08/11/2012 11:08 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của Ngọc Diệp, lớp 2A, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:316)
Ước mơ của em là sau này được làm họa sĩ
BBT