Tranh dự thi của Như Quỳnh lớp 5/2, Tiểu học Đặng Văn Ngữ (MS:425)

13/11/2012 16:58 Ban Biên Tập

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Lại Ngọc Như Quỳnh, tới từ lớp 5/2, trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ.

Ước mơ của em là bác sĩ, em muốn chữa bệnh cho những người bạn này, những người kém may mắn hơn em.
Ban Biên Tập