Tranh dự thi của Phương Linh, lớp 4B, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:299)

08/11/2012 08:56 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của Phương Linh, lớp 4B, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:299)
Ước mơ của em là bác sĩ
BBT