Tranh dự thi của Phương ThảoB,lớp 6A3,Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:292)

08/11/2012 08:20 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của Phương ThảoB,lớp 6A3,Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:292)
Ước mơ trở thành chủ cửa hàng thời trang
BBT