Tranh dự thi của Quỳnh Chi, lớp 2B, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:314)

08/11/2012 10:51 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của Quỳnh Chi, lớp 2B, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:314)
Ước mơ làm đầu bếp
BBT