Tranh dự thi của Thái Sơn,lớp 4C,Trường Tiểu học Dịch Vọng A(MS:378)

11/11/2012 20:16 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của Thái Sơn,lớp 4C,Trường Tiểu học Dịch Vọng A(MS:378)
Ước mơ của em là trở thành ca sĩ
BBT