Tranh dự thi của Thanh Hẳng, lớp 3A3, Tiểu học Tô Hiến Thành (MS:405)

13/11/2012 10:11 Ban Biên Tập

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Phạm Thanh Hằng, tới từ lớp 3A3, trường Tiểu học Tô Hiến Thành.

Em mong muốn sau này trở thành bác sĩ giỏi
Ban Biên Tập