Tranh dự thi của Thanh Thủy, lớp 4A, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:304)

08/11/2012 09:17 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của Thanh Thủy, lớp 4A, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:304)
Ước mơ của em là cô giáo
BBT