Tranh dự thi của Thanh Tùng, lớp 5A, Tiểu học Xã Đàn (MS:487)

21/11/2012 15:33

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Tô Thanh Tùng, tới từ lớp 5A, trường Tiểu học Xã Đàn.

Chúng em đi học nào!