Tranh dự thi của Thanh Xuân, TT Mỹ thuật Trần Quốc Toản (MS:443)

14/11/2012 02:59

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Lý Thanh Xuân, tới từ Trường Mĩ thuật Thiếu nhi Trần Quốc Toản.

Em là cô giáo tương lai