Tranh dự thi của Thu Trà, lớp 4A3, Trường Quốc tế Tương Lai (MS:227)

05/11/2012 13:21 Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Trần Thu Trà, tới từ lớp 4A3, Trường Quốc tế Tương Lai.

Em ước mơ có một công viên vui chơi cho người khuyết tật
Ban Biên Tập