Tranh dự thi của Thùy Dương, lớp 4A, trường Tiểu học Bà Triệu (MS:284)

07/11/2012 10:32 Ban Biên Tập

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Đỗ Thùy Dương, tới từ lớp 4A, trường Tiểu học Bà Triệu.

Màu sắc quanh em
Ban Biên Tập