Tranh dự thi của Thúy Hiền, lớp 5A, Tiểu học Xã Đàn (MS:489)

21/11/2012 16:31

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Thúy Hiền, tới từ lớp 5A, trường Tiểu học Xã Đàn.

Chúng em cùng mua hát