Tranh dự thi của Thùy Linh,lớp 6A3, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:278)

06/11/2012 23:45 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của Trần Thùy Linh,lớp 6A3, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:278)
Em ước mơ nấu ăn ngon như mẹ
BBT