Tranh dự thi của Tố Minh, lớp 5A9, Tiểu học Đoàn Thị Điểm (MS: 177)

26/10/2012 09:56 Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Nguyễn Tố Minh, tới từ lớp 5A9, Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Bức tranh của em vẽ về Trung Thu Với các bạn nhỏ không may bị bệnh.
Ban Biên Tập