Tranh dự thi của Tuấn Đức, lớp 5A1, Trường Quốc tế Tương Lai (MS:223)

05/11/2012 13:15 Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Ngô Tuấn Đức, tới từ lớp 5A1, Trường Quốc tế Tương Lai.

Em ước mơ cuộc sống hòa bình tươi đẹp
Ban Biên Tập