Tranh dự thi của Uyển Nhi, lớp 1A3, Tiểu học Tô Hiến Thành (MS:406)

13/11/2012 10:40 Ban Biên Tập

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Phạm Uyển Nhi, tới từ lớp 1A3, trường Tiểu học Tô Hiến Thành.

Em muốn được làm bác sĩ.
Ban Biên Tập