Công bộc “chịu chơi, chơi chịu”

Công bộc “chịu chơi, chơi chịu”
(GDVN) - Bác Hồ gọi cán bộ là công bộc của nhân dân tức phải hết lòng phục vụ nhân dân nhưng thật buồn là trong bộ phận đó, một số không nhỏ chỉ lo “đục khoét” của dân.